ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอ.สว. ณ จังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอ.สว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสิงห์บุรี

ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ได้กล่าวถวายรายงานแด่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระเมตตาให้นักศึกษาตามเสด็จมาออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้จบออกมาเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

2020-08-31T09:12:56+07:00