กิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเเละพระสงฆ์ เรื่อง การดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์และประชาชน ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเเละพระสงฆ์ เรื่อง การดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์และประชาชน บรรยายโดย ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

2020-08-26T13:11:21+07:00