ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. ณ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. เพื่อสนองพระดำริในองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอสว.ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตเมตตา และไม่เหลื่อมล้ำ โดยวันนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 6 คน ณ จังหวัดอุทัยธานี

2020-08-26T13:05:13+07:00