พิธีมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทานจำนวน 800 ขวด แก่สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดพิธีมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทานจำนวน 800 ขวด แก่สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปจัดสรรและมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

การนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศลในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ใน “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID – 19 ในชุมชนชาวไทย” กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID -19 ให้กับประชาชนจำนวน 15,000 ราย โดยครอบคลุมกลุ่มประชากรในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยตามความเหมาะสม

2020-07-01T10:31:14+07:00