ภาพบรรยากาศกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19″ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในชุมชนการเคหะหลักสี่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เพื่อสนองพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและออกไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19″ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในชุมชนการเคหะหลักสี่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคณะฯ ได้รวบรวมของบริจาคต่างๆ อาทิเช่น ข้าวสาร 32 กระสอบ (1,600 กก.) ไข่ไก่ 2,500 ฟอง บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้และนม ที่ได้รับบริจาคจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมทั้งผักผลไม้หลากหลายชนิดจำนวน 500 ชุดจากตลาดสี่มุมเมืองและน้ำดื่ม 90 ลังจากบริษัทอิชิตันนำมาร่วมมอบให้กับชุมชนด้วย

ในโอกาสเดียวกัน ทีมจิตอาสาของคณะฯ ยังได้นำสิ่งของ อาทิเช่น ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ ผักสดและผลไม้ต่างๆ ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่ตามอาคารต่างๆ ของการเคหะหลักสี่ โดยมีประธานชุมชนและประธานอาคารต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

2020-07-01T12:24:40+07:00