ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิพอ.สว.ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการทำงานจิตอาสา และการดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย

ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกราบทูลถวายรายงานการปฏิบัติงานในวันนี้อย่างใกล้ชิด นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2020-07-01T11:02:56+07:00