กิจกรรมมอบของขวัญบริจาคให้น้อง ๆ ณ เคหะชุมชนหลักสี่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้น้องๆ เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม เป็นตัวแทนมอบของขวัญที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่เด็กๆ ณ เคหะชุมชนหลักสี่

2020-07-01T10:13:19+07:00