นวัติกรรมดับเบิ้ลดอทคิวเอ

อุปกรณ์ตรวจสอบความแม่นยำมุมการฉายรังสีรอบตัวผู้ป่วยมะเร็งของเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษา

ในการฉายรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ความแม่นยำของมุมการฉายนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และทางนักฟิสิกส์การแพทย์ได้ทำการประกันคุณภาพมุมอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ อุปกรณ์มาตรฐวัดความเอียง (Inclinometer) ซึ่งพบว่า ความสามารถไม่เพียงพอต่อการประกันคุณภาพมุมของเครื่องเร่งอนุภาครังสี ในรูปแบบการฉายเทคนิคใหม่ คือ Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) การสนับสนุนทุนจาก TED Fund เพื่อส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย นำไปสู่การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า “Double Dot QA” โดยอาศัยแนวคิดสำคัญ คือ“การวัดมุมจากจุดสองจุดผ่านตัวรับภาพแบบเรียลไทม์” ที่มีความสามารถในการวัดมุมหัวฉายรังสีแบบต่อเนื่อง (Dynamic mode) ด้วยความละเอียดสูงสุด 0.001 องศา ทำงานด้วยความเร็ว 30 Hz (วัดมุมได้ 30 มุมต่อหนึ่งวินาที) และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณรังสี ทำให้การประกันคุณภาพมุมฉายรังสีผ่านอุปกรณ์ Double Dot QA สามารถเทียบกับแผนการรักษาได้โดยตรง อีกทั้งมีความแม่นยำสูงที่สุดเทียบกับสินค้าในตลาดปัจจุบัน

ผู้ผลิต: อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด
ปีที่ผลิต: 2561
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
เป้าหมายการวางจัดจำหน่าย : กลางปี 2562
บริษัทที่จัดจำหน่าย : Sigma Engineering Solution

2019-09-04T01:07:56+07:00