อาจารย์กิตติพล เดชะวรกุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ประวัติ
ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

  1. Dachaworakul K., Suriyapee S., Tannanonta, C. and Oonsiri S. Magnetic Resonance Imaging Based Treatment Planning for Brain tumor In Proceedings of 13th Asia-Oceania Congress of Medical Physics & 11th South-East Asian Congress of Medical Physics, pp. 84-87. Singapore, 2013.
  2. Thonapan N, Suntiwong S, Masa-nga W, Dachaworakol D, Thongsawad S, Khamfongkhruea C and Tannanonta C, Evaluation of the Setup Error using On-Board Imager (OBI) System in Upper Abdominal Cancer, The Asean Journal of Radiology 2010;16:117-121.
  3. Masa-nga W, Thonapan N, Suntiwong S, Dachaworakol K, Thongsawad S, Khamfongkhruea C and Tannanonta C, Reproducibility of the patient setup for Head and Neck Cancer using On-Board Imager System, The Asean Journal of Radiology 2010;16:101-107
  4. Dachaworakul K., Tannanonta C., Suntiwong S, Masa-nga W., Ngamching B., Salapanya S., Thongsawat S., Khamfongkhruea C. Evaluation of the setup error using on-board imager (OBI) system in pelvic cancers. Australas Phys Eng Sci Med (2012) 35: 370
งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

  1. Treatment planning for radiation treatment
  2. Particle therapy for cancer treatment
  3. Intrafraction monitoring in radiation treatment
2022-08-29T10:14:04+07:00