ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ประวัติ

ประวัติการศึกษา        (เรียงตามลำดับจากปัจจุบัน)     

ปีเริ่มต้น – ปีสิ้นสุด วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ
2548-2550 หลังปริญญาเอก จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ไทย
2541-2547 ปริญญาเอก จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ไทย
2537-2540 ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ ม. รังสิต ไทย

 

ประสบการณ์การทำงาน  (เรียงตามลำดับจากปัจจุบัน)

ปีเริ่มต้น – ปีสิ้นสุด ตำแหน่ง หน่วยงาน/สถาบัน/บริษัท ประเทศ
2560-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไทย
2550-2560 นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ไทย

 

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา

ปี ระยะเวลา เรื่อง สถานที่
2545-2546 6 เดือน Molecular and infectious disease Lab training at Department of Immunology and Infectious Disease Harvard School of Public Health, Cambridge, USA

 

ผลงานวารสารวิชาการ

ผลงานที่ตีพิมพ์

1. Phakaratsakul S, Sirihongthong T, Boonarkart C, Suptawiwat O, Auewarakul P. Genome polarity of RNA viruses reflects the different evolutionary pressures shaping codon usage. Arch Virol. 2018 Jul 9.

 1. Jantaratrirat S, Boonarkart C, Ruangrung K, SuptawiwatO, Auewarakul P. Microparticle Release from Cell Lines and Its Anti-Influenza Activity. Viral Immunol. 2018 Jul/Aug;31(6):447-456.
 2. SuptawiwatO, Kongchanagul A, Boonarkart C, Auewarakul P.H1N1 seasonal influenza virus evolutionary rate changed over time. Virus Res. 2018 May 2;250:43-50.
 3. Phakaratsakul S, Sirihongthong T, Boonarkart C, Suptawiwat O, Auewarakul P. Codon usage of HIV regulatory genes is not determined by nucleotide composition. Arch Virol. 2018 Feb;163(2):337-348.
 4. Suptawiwat O, Ruangrung K, Boonarkart C, Puthavathana P, Maneechotesuwan K, Charngkaew K, Chomanee N, Auewarakul P.Microparticle and anti-influenza activity in human respiratory secretion.PLoS One. 2017 A 23;12(8):e0183717.
 5. Ninpan K, SuptawiwatO, Boonarkart C, Songprakhon P, Puthavathana P, Auewarakul P. Mutations in matrix protein 1 and nucleoprotein caused human-specific defects in nuclear exportation and viral assembly of an avian influenza H7N1 virus.Virus Res. 2017 Jun 15;238:49-62.
 6. Boonarkart C,Suptawiwat O, Sakorn K, Puthavathana P, Auewarakul P. Exposure to cold impairs interferon-induced antiviral defense. Arch Virol. 2017 Mar 30.
 7. SuptawiwatO, Ninpan K, Boonarkart C, Ruangrung K, Auewarakul P.

Evolutionary dynamic of antigenic residues on influenza B hemagglutinin.

Virology. 2017 Feb;502:84-96.

 1. Ninpan K,Suptawiwat O, Boonarkart C, Phuangphung P, Sathirareuangchai S, Uiprasertkul M, Auewarakul P. Expression of importin-α isoforms in human nasal mucosa: implication for adaptation of avian influenza A viruses to human host. Virol J. 2016 Jun 4;13:90.
 2. Ruangrung K,Suptawiwat O, Maneechotesuwan K, Boonarkart C, Chakritbudsabong W, Assawabhumi J, Bhattarakosol P, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Wiriyarat W, Jongkaewwattana A, Auewarakul P. Neuraminidase Activity and Resistance of 2009 Pandemic H1N1 Influenza Virus to Antiviral Activity in Bronchoalveolar Fluid. J Virol. 2016 Apr 14;90(9):4637-46.
 3. Limsuwat N,Suptawiwat O, Boonarkart C, Puthavathana P, Wiriyarat W, Auewarakul P. Sialic acid content in human saliva and anti-influenza activity against human and avian influenza viruses. Arch Virol. 2016 Mar;161(3):649-56.
 4. Jirakanwisal K, Srisutthisamphan K, Thepparit C,Suptawiwat O, Auewarakul P, Paemanee A, Roytrakul S, Smith DR. Identification of Hsp90 as a species independent H5N1 avian influenza A virus PB2 interacting protein. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2015 Dec;43:28-35.
 5. Suptawiwat O, Boonarkart C, Chakritbudsabong W, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Wiriyarat W, Auewarakul P.The N-linked glycosylation site at position 158 on the head of hemagglutinin and the virulence of H5N1 avian influenza virus in mice. Arch Virol. 2015 Feb;160(2):409-15.
 6. Onsirisakul N1, Nakakita S, Boonarkart C, Kongchanagul A, Suptawiwat O, Puthavathana P, Chaichuen K, Kittiniyom K, Suzuki Y, Auewarakul P. Substrate specificity of avian influenza H5N1 neuraminidase. World J Virol. 2014 Nov 12;3(4):30-6.
 7. Limsuwat N, Suptawiwat O, Boonarkart C, Puthavathana P, Auewarakul P, Wiriyarat W. Susceptibility of human and avian influenza viruses to human and chicken saliva. J Med Virol. 2014 May;86(5):872-8.
 8. Suptawiwat O, Jeamtua W, Boonarkart Ch, Kongchanagul A, Puthavathana P, Auewarakul P. Effects of the Q223R mutation in the hemagglutinin (HA) of egg-adapted pandemic 2009 (H1N1) influenza A virus on virus growth and binding of HA to human- and avian-type cell receptors. Acta Virol. 2013;57(3):333-8.
 9. Siboonnan N, Wiriyarat W, Boonarkart C, Chakritbudsabong W, Jongkaewwattana A, Puthavathana P, Auewarakul P,Suptawiwat O. A serine-to-asparagine mutation at position 314 of H5N1 avian influenza virus NP is a temperature-sensitive mutation that interferes with nuclear localization of NP. Arch Virol. 2013 Jun;158(6):1151-7.
 10. Kongchanagul A, Rodpothong P, Suriyapho P, Wiriyarat W, Chaichuen K,Suptawiwat O, Thitithanyanont A, Auewarakul P, Puthavathana P. Evolutionary changes in avian influenza H5N1 viruses in Thailand. Acta Virol. 2012;56(3):257-9.
 11. Boonarkart CH,Suptawiwat O, Uiprasertkul M, Kongchanagul A, Rodpothong P, Bunthi CH, Champunot R, Auewarakul P. A reduced expression of surfactant protein D in the lungs of fatal influenza H1N1 cases in 2009.Acta Virol. 2012;56(3):253-5.
 12. Panaampon J, Ngaosuwankul N,Suptawiwat O, Noisumdaeng P, Sangsiriwut K, Siridechadilok B, Lerdsamran H, Auewarakul P, Pooruk P, Puthavathana P. A novel pathogenic mechanism of highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses involves hemagglutinin mediated resistance to serum innate inhibitors. PLoS One. 2012;7(5):e36318.
 13. Boonarkart C, Champunot R, Uiprasertkul M, Bunthi C, Kiatboobsri S, Rochanawutanon M, Porncharoenpong S,Suptawiwat O, Auewarakul P. Case report: Increased viral receptor expression associated with high viral load and severe pneumonia in a young patient infected with 2009 H1N1 influenza a with no pre-existing conditions. J Med Virol. 2012 Mar;84(3):380-5.
 14. Sirinonthanawech N, Uiprasertkul M,Suptawiwat O, Auewarakul P. Viral load of the highly pathogenic avian influenza H5N1 virus in infected human tissues. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1418-23.
 15. Kongchanagul A,Suptawiwat O, Boonarkart C, Kitphati R, Puthavathana P, Uiprasertkul M, Auewarakul P. Decreased expression of surfactant protein D mRNA in human lungs in fatal cases of H5N1 avian influenza. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1410-7.
 16. Piwpankaew Y, Monteerarat Y,Suptawiwat O, Puthavathana P, Uipresertkul M, Auewarakul P. Distribution of viral RNA, sialic acid receptor, and pathology in H5N1 avian influenza patients. APMIS. 2010 Nov;118(11):895-902.
 17. SuptawiwatO, Tantilipikorn P, Boonarkart C, Lumyongsatien J, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Auewarakul P. Enhanced susceptibility of nasal polyp tissues to avian and human influenza viruses. PLoS One. 2010 Sep 24;5(9):e12973.
 18. SuptawiwatO, Boonarkart C, Auewarakul P. A novel SR protein binding site in a cis-regulatory element of HIV-1. Arch Virol. 2010 Nov;155(11):1789-95.
 19. Monteerarat Y,Suptawiwat O, Boonarkart C, Uiprasertkul M, Auewarakul P, Viprakasit V. Inhibition of H5N1 highly pathogenic influenza virus by suppressing a specific sialyltransferase. Arch Virol. 2010 Jun;155(6):889-93.
 20. Kongchanagul A,Suptawiwat O, Kanrai P, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Auewarakul P. Positive selection at the receptor-binding site of haemagglutinin H5 in viral sequences derived from human tissues. J Gen Virol. 2008 Aug;89(Pt 8):1805-10.
 21. SuptawiwatO, Kongchanagul A, Chan-It W, Thitithanyanont A, Wiriyarat W, Chaichuen K, Songserm T, Suzuki Y, Puthavathana P, Auewarakul P. A simple screening assay for receptor switching of avian influenza viruses. J Clin Virol. 2008 Jun;42(2):186-9.
 22. Auewarakul P,Suptawiwat O, Kongchanagul A, Sangma C, Suzuki Y, Ungchusak K, Louisirirotchanakul S, Lerdsamran H, Pooruk P, Thitithanyanont A, Pittayawonganon C, Guo CT, Hiramatsu H, Jampangern W, Chunsutthiwat S, Puthavathana P. An avian influenza H5N1 virus that binds to a human-type receptor. J Virol. 2007 Sep;81(18):9950-5.
 23. SuptawiwatO, Lee TH, Auewarakul P. HIV-1 Cis Enhancing Sequence (CES) enhances CTE-dependent Gag expression. Virology. 2005 Nov 10;342(1):111-8.
 24. SuptawiwatO, Sutthent R, Lee TH, Auewarakul P. Intragenic HIV-1 env sequences that enhance gag expression. Virology. 2003 Apr 25;309(1):1-9.
งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยในสาขาไวรัสวิทยาทางการแพทย์ ได้แก่

การพัฒนายาต้านไวรัสชนิดใหม่ๆที่มีฤทธิ์กว้างในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัส

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัส

การใช้เทคนิค CRISPR/Cas9 เพื่อศึกษาหายีนเป้าหมายของยาในการต้านเชื้อไวรัส

2022-08-29T10:27:20+07:00