อาจารย์ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ประวัติ

EDUCATION

  • 2005 Degree of Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • 2010  Diploma, Board of Surgery, The Medical council of Thailand
  • 2015  Diploma, Subspecialty Board of Surgical Oncology, The Medical council of Thailand
  • 2019 Clinical Fellowship in breast surgery, Royal Melbourne Hospital, Australia

 

jkhl

ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

Sudarat C, Wichai V, Validation of Memorial Sloan- Kettering Cancer Center Nomogram to Predict the Risk of Non-Sentinel Lymphnode Metastasis in Positive sentinel node in Thai Breast Cancer patients, As second place winner in the resident scientific paper contest, category “clinical research” 40th Scientific Congress of Royal College of Surgeons of Thailand and 46th World Congress of Surgery (WCS 2015)

Scholarship 

  • Achieved Weary-Dunlop Boonpong Scholarship for surgeon to attend fellowship in Australia 2011
  • June 2018: Clinical fellowship in breast surgery at Royal Melbourne Hospital and Royal Women Hospital, Australia

Innovation

  • April 2018: Gold Medal and special prize at 46th International Exhibition of Inventions Geneva for ” Smart Expandable Circular Retractor for Breast Surgery” (Patent)

Books

  • สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ, วิชัย วาสนสิริ : ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม, ตำราโรคมะเร็งเต้านม โดยสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ พลตรี ศ. คลินิก นพ. สุรพงษ์ สุภาพรณ์, พลตรี รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561, สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, หน้า 1-10
  • โชติธัช สัตยกิจขจร, สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริจกิจ และคณะฯ: สารคัดหลั่งจากหัวนมและท่อน้ำนม, ตำราโรคมะเร็งเต้านม โดยสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ พลตรี. ศ. คลินิก นพ.สุรพงษ์ สุภาภรณ์, พลตรี รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561, สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, หน้า 396-404
  • สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ, วิชัย วาสนสิริ : การผ่าตัดลดขนาดเต้านมเพื่อการเสริมสร้างในมะเร็งเต้านม, ตำราโรคมะเร็งเต้านม โดยสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ พลตรี. ศ. คลินิก นพ.สุรพงษ์ สุภาภรณ์, พลตรี รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561, สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, หน้า 484-493
งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

มะเร็งเต้านม, การผ่าตัด, นวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับการผ่าตัด

2022-08-29T10:38:38+07:00