โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้างความคุ้ยเคยและความสนิทสนมกับนักศึกษาในชั้นปี รวมไปถึงมีความยึดมั่นในสถาบันของตน
  2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทำความรู้จักกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
  3. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่2 ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ
2019-09-04T00:58:56+07:00