รับสมัครเเพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2 อนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจ

ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 อัตรา

🔸เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567
🔹ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2567
🔸สอบสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2567
🔹ประกาศผล 3 เมษายน 2567
⏰ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2024-03-06T16:11:54+07:00