วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (iBSc) ณ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (iBSc) ณ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร ทั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์ได้สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทาง UCL พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เล่าประสบการณ์ในการเรียน การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหาที่นักศึกษาได้พบเจอตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการไปศึกษาต่อของนักศึกษาแพทย์ ณ UCL ในรุ่นต่อไป พร้อมทั้งได้มีการเข้าร่วมประชุมกับทาง UCL เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนความสำเร็จและการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ University College London

2024-02-07T15:07:04+07:00