ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567
จำนวนรับเข้าศึกษา 5 คน
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567
สมัครได้ที่ https://dermatology.cra.ac.th
ติดต่อสอบถาม
☎️ 02 576 6600 ต่อ 8485
⏰ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🌐Website : https://pscm.cra.ac.th
📧 [email protected]

Download PDF
2024-02-14T10:40:38+07:00