ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน นักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเชิญให้นำผลงาน “เซรั่มกะหล่ำปลี” (Cabbage Serum)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน นักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเชิญให้นำผลงาน “เซรั่มกะหล่ำปลี” (Cabbage Serum) ซึ่งเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ต่อยอดมาจากแผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวด ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรม TRIUP FAIR 2023 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ทีมา : ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์
2024-01-05T17:24:14+07:00