นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในพิธีมีการวางพวงหรีดเคารพศพอาจารย์ใหญ่ จากตัวแทนนักศึกษาแพทย์ 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

2024-01-05T17:22:30+07:00