ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและประธานหลักสูตร ได้กล่าวต้อนรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำปีการฝึกอบรม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและประธานหลักสูตร ได้กล่าวต้อนรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำปีการฝึกอบรม 2566 โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรแพทยย์จำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
3. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ สมบทกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์
2024-01-05T17:21:27+07:00