งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Update in Laparoscopic Sacrocolpopexy”

                     วันที่ 15 มิถุนายน 2566 งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Update in Laparoscopic Sacrocolpopexy” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการผ่าตัดแขวนช่องคลอดผ่านกล้อง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมวิชาการยังมี Live Case Demonstration ถ่ายทอดสดการผ่าตัดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งในรูปแบบOnline และ On-Site
2024-01-05T17:16:26+07:00