ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🌐 https://pscm.cra.ac.th/
📧 [email protected]
📞02 576 6600 ต่อ 6551, 8485

Download PDF
2024-02-14T10:43:47+07:00