ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนรับเข้าศึกษา 3 คน

ติดต่อสอบถาม

☎️ โทร : 02 576 6600 ต่อ 8485
⏰ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🌐 Website : https://pscm.cra.ac.th

Download PDF
2024-02-14T10:43:53+07:00