ขอแสดงความยินดีกับทีมงานอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่งาน 48th International Exhibition of Invention ณ เมือง Geneva ประเทศ Switzerland

               ขอแสดงความยินดีกับทีมงานอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่งาน 48th International Exhibition of Invention ณ เมือง Geneva ประเทศ Switzerland และได้รับรางวัล 1 เหรียญทองเกียรติยศ, 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน
และ 1 Special Award ประกอบด้วย
1.ผลงานเรื่อง Low-cost screening technology for neonatal jaundice using AI โดย รศ.พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูร และดร.ทศพร เฟื่องรอด ได้รับรางวัล GOLD MEDAL พิเศษ
2.ผลงานเรื่อง QA Pulse: Predictive quality assurance system of linear accelerator in radiation therapy using artificial intelligence โดย ดร.ทศพร เฟื่องรอด ดร.จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนายปฏิภาณ คำมณี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL
3.ผลงานเรื่อง AICEDA Breast Cancer Screening: Remote breast cancer screening using cloud-based automated 3D breast ultrasound imaging management system with AI
โดย ดร.ทศพร เฟื่องรอด และนายแพทย์ศรัณย์ เลิศสถิตธนกร ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และSpecial Award จาก Hong Kong Delegation
4.ผลงานเรื่อง Optik: Cancer screening system based on fingerprint analysis using digital holographic techniques and artificial intelligence โดย นายพชร ทองลิ้ม ได้รับรางวัล GOLD MEDAL
2024-01-05T17:18:55+07:00