ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🌐 https://pscm.cra.ac.th/
📧 [email protected]
📞02 576 6600 ต่อ 6551, 8485

Download PDF
2023-04-20T15:56:06+07:00