วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of the Philippines Manila

      วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of the Philippines Manila
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of the Philippines Manila ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2024-01-05T17:21:13+07:00