วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดทำโครงการ”วิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 2″ ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในระดับชั้นมัธยม และระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในอนาคต

2024-01-05T17:20:03+07:00