ประกาศรายชื่อสำรอง ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎ 02 576 6600 ต่อ 8477 / 8481 / 8462 / 8458


Download PDF
หนังสือตอบรับ
2024-01-05T17:20:24+07:00