ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และร่วมกันเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกในวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric medicine) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหารกทม. ดร.พญ. เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และคณะผู้บริหารกทม. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตแพทย์

2024-01-05T17:20:58+07:00