ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าพบ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ในฐานะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับวิทยาลัยฯ ตั้งแต่แรกก่อตั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์แพทยสภา

2023-03-23T15:58:14+07:00