ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าพบ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ในฐานะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับวิทยาลัยฯ ตั้งแต่แรกก่อตั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์แพทยสภา

2024-01-05T17:08:57+07:00