วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

2024-01-05T17:10:13+07:00