นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูล (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัย University College London (UCL)

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูล (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัย University College London (UCL) รวมทั้งผู้ประเมินจากภายนอก UCL ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ด้วยมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ผู้ประเมินชาวอังกฤษรู้สึกชื่นชมและประทับใจนักศึกษาแพทย์ของเราเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณน้องๆ ทุกท่านที่เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์

2024-01-05T17:10:50+07:00