ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาประธานชั้นปีจากหลักสูตรต่างๆ ได้ทำความรู้จักกัน ได้เรียนรู้การส่งเสริมภาวะผู้นำ อีกทั้งยังเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมกันวางแผนปฏิทินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนในปีการศึกษา 2566 นี้อีกด้วย

2023-11-01T10:27:52+07:00