งานประชุม Prince Mahidol Award Conference 2023 (PMAC) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานและทรงกล่าวสุนทรพจน์ (Keynote Address)
ในการนี้ นศพ. วนภัส วชิรเดชกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “Setting a New Health Agenda: At the Nexus of Climate Change, Environment and Biodiversity” ในฐานะตัวแทนนักศึกษาแพทย์จาก IFMSA Thailand และร่วมเป็น Rapporteur ในระหว่างการประชุม ณ โรงแรม Centara Grand at Central World


2023-01-30T13:31:06+07:00