ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จากดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 25662023-11-01T10:28:05+07:00