ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จากดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 25662023-01-26T11:14:16+07:00