ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ : ให้นำส่งหนังสือตอบรับยืนยันการเข้าศึกษา (ในรูปเเบบไฟล์ PDF) ทาง email :  [email protected]
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม
02 576 6600 ต่อ 8481, 8477
Download PDF
2024-02-14T13:04:48+07:00