ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยด้าน Basic Science ในงานประชุม International Medical Student Research Conference 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า2023-01-11T14:36:31+07:00