วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ฯครั้งที่ 32
ขอแสดงความชื่นชมในความพยายาม ตั้งใจและทุ่มเทในการแข่งขันและขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬานักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566
สรุปเหรียญ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
🏅เหรียญทอง วอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง รายชื่อนักกีฬา ดังนี้
1. นันท์นภัส สุวรรณกุล
2. ปาลิดา ลีนะบรรจง
3. ธนภรณ์ ลี้
4. สวิตตา เกียรติคุณพันธุ์
5. ณัฐนลิน เต็มสิทธิโชค
6. พลอย สุขศิริเวชรักษ์
7. พิชามญชุ์ ศิริหล้า
8. ปพิชญา วงศ์ทองศรี
9. กัญชรส ตระกูลสุจริตโชค
10. นภัสพร วัฒนกุล
11. ณัฐนันท์ คงเสรี
12. จุไลภรณ์ อินทรลาวัณย์
13. ณิชารีย์ อุ่นแสงจันทร์
14. พิมพ์ภัทรา ลิมปิติกรานนท์
15. ธามม์ ลิมวัฒนานนท์
🥈 เหรียญเงิน ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร (ชาย) ภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์
🥈 เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร (ชาย) ภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์
🥉 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ ท่ากบ 100 เมตร (ชาย) ภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์
🥉 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ ท่ากบ 100 เมตร (หญิง) ภูริชา กุลวรเศรษฐ
🥉 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร (ชาย) รวิศวร์ ชัยมงคล
🥉 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ ท่ากรรเชียง 50 เมตร (ชาย) รวิศวร์ ชัยมงคล
ขอขอบพระคุณวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีมงาน และผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ


2023-04-27T15:17:14+07:00