ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ทาง : https://1th.me/szgmz ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 15.00 น.
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 2) ชั้น 4 มุม A
สอบถามเพิ่มเติม
02 576 6600 ต่อ 8477, 8481
Download PDF
2023-03-15T13:40:12+07:00