วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับตัวแทนเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Khairun University ประเทศอินโดนิเซียวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ให้การต้อนรับตัวแทนเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Khairun University ประเทศอินโดนิเซีย
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ให้การต้อนรับตัวแทนเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Khairun University ประเทศอินโดนิเซียเพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินการด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างสองสถาบัน ตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน และห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


2022-12-22T11:26:34+07:00