เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ บรรยายแนะนำหลักสูตรและตอบข้อสงสัยนักเรียนที่สนใจ
ภายในงานนักเรียนได้รับสาระความรู้ เส้นทางการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ร่วมสนุกสนานและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยรุ่นพี่ ได้แก่
1. Jigsaw รอเธอทาย
2. ให้ต้นไม้ทำนายกัน
3. John Snow ยอดนักสืบ
4. DNA Inspection
5. Database เศษข้อมูล

#HDS
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2023-04-27T15:16:20+07:00