สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้  นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ นำ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 50,000 เม็ด เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายแพทย์ทวีสิน วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ ศบค. เฝ้ากราบทูลถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

สำหรับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัว 29,473 ราย จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม  81,274 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 21,087 ราย และโรงพยาบาลสนาม 8,386 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก ปอดอักเสบ 1,138 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 380 ราย เสียชีวิต 19 ราย  ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,247 ราย  อย่างไรก็ตาม มีจำนวนของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น แต่ในบางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนการกระจายวัคซีนรัฐบาลมีเป้าหมายกระจายแก่ประชาชนให้ครบ 50 ล้านคนในปีนี้  ขณะนี้ใช้ไป 2,297,218 โดส ขณะที่การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจพบการติดเชื้อยังไม่ได้รับการรักษา ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงห่วงใยในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาชีวิตของผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยในยามคับขันนี้ จึงทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่มีความทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเครื่องช่วยหายใจทั้ง 4 เครื่องนี้ มีตัวเครื่องติดตั้งบนรถเข็นเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงแล้วก็ยังคงมีสมรรถนะในการใช้งานให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้  ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ ศบค. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทการทำงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ติดเชื้อฯ ให้หายเป็นปกติโดยเร็ว

2022-12-14T14:36:28+07:00