ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชาภา จินดาดวงรัตน์ (น้องแซนดี้) นักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Best of Basic Science Research) ในการประชุม IMRC2022 ซึ่งเป็นการประกวดงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565สำหรับงานวิจัยของนางสาวณิชาภา จินดาดวงรัตน์ คือการศึกษาเชิงลึกในระดับโมเลกุลเกี่ยวกับบทบาทของตัวรับ (Receptor) ที่ชื่อว่า G-protein coupled receptor 55 (GPR55) ซึ่งเพิ่งได้รับการค้นพบว่าเป็นตัวรับของสารจำพวก Cannabinoid ที่มีการแสดงออกในลำไส้เป็นจำนวนมาก การศึกษานี้      นางสาวณิชาภา จินดาดวงรัตน์  ใช้สารสังเคราะห์ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของ GPR55 อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อจำลองสถานการณ์ทางเภสัชวิทยาของการกระตุ้น GPR55 จากผลการทดลองทำให้ทราบถึง GPR55 มีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูผนังของเซลล์ลำไส้ และค้นพบกลไกการออกฤทธิ์ของยาที่สามารถกระตุ้น GPR55 ต่อการเพิ่มความเสถียรของโปรตีนกลุ่มไทต์จังก์ชัน (Tight junction) ในเซลล์ลำไส้ การศึกษานี้อาจนำไปสู่การพัฒนาตัวยาที่มีเป้าหมายต่อความเสถียรของ Tight junction ในลำไส้ที่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน ทั้งนี้การช่วยเพิ่มความเสถียรของ Tight junction ในลำไส้นั้น มีประโยชน์ต่อการรักษาโรคลำไส้อักเสบ และ โรคท้องร่วงที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ เป็นต้น2023-04-27T15:15:48+07:00