ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนภัส วชิรเดชกุล  (น้องฮันเนส) นักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Best of Basic Science Research) ในการประชุม IMRC2022 ซึ่งเป็นการประกวดงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565สำหรับงานวิจัยของนางสาววนภัส วชิรเดชกุล  คือการศึกษาเชิงกลไกทางเภสัชวิทยาในระดับโมเลกุลของสารสกัดดอกกะเพรา และสารสำคัญจากดอกกะเพราอย่าง Gallic acid จากการศึกษาในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยงพบว่า สารสกัดดอกกะเพรา และ Gallic acid มีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูผนังเซลล์ลำไส้โดยการรักษาและเพิ่มความเสถียรของโปรตีนกลุ่มไทต์จังก์ชัน (Tight junction) ของลำไส้ ทั้งนี้ ความไม่เสถียรของ Tight junction อาจนำไปสู่การเกิดโรคได้หลายโรค เช่น โรคลำไส้อักเสบหรือโรคท้องร่วงที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดไหนที่มีเป้าหมายที่โปรตีนกลุ่ม Tight junction ทั้งนี้นางสาววนภัส วชิรเดชกุล  เห็นถึงความสำคัญของการค้นหายาชนิดใหม่สำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับ Tight junction และยังมีความสนใจในเรื่องการพัฒนานำสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรของประเทศไทยมาเพิ่มมูลค่า โดยจากที่นางสาววนภัส วชิรเดชกุล ได้ศึกษาข้อมูล ทำให้พบว่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรหลายชนิดมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาได้ จึงนำมาสู่การค้นพบสารสกัดจากดอกกะเพราดังกล่าว2022-12-14T14:12:14+07:00