วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔” เจ้าฟ้ากษัตรา นคราสถิตคง

น้อมนำ ธ ดำรง ทนุธรรมไผทไทย

ทูล ฯ แก้วจุฬาภรณ์ รุจิจรฤดีไกร

ชันษาเจริญชัย อดิศัยศุกลกาล “

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ >> www.royaloffice.th

2022-12-15T10:40:27+07:00