ขอเชิญร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ แห่ง “องค์สิริศิลปิน” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต”และร่วมถ่ายภาพจากผลงานภาพฝีพระหัตถ์ผ่านเทคโนโลยี AR Filter โดยสามารถกดติดตามได้ทางอินสตาแกรม sirisinlapinเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ แห่ง “องค์สิริศิลปิน” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง

ร่วมถ่ายภาพจากผลงานภาพฝีพระหัตถ์ผ่านเทคโนโลยี AR ให้ประชาชนได้โพสต์รูปหรือสตอรี่แบ่งปันลงบนอินสตาแกรม พร้อมร่วมสนุกกับ AR Filter โดยสามารถกดติดตามได้ทางอินสตาแกรม sirisinlapin

พร้อมดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ได้ที่ https://line.me/S/sticker/15801893 ทุกการดาวน์โหลดร่วมสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

หรือสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-3-03199-9

2022-12-13T11:29:26+07:00