สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด จากน้ำพระทัยสู่การแพทย์ก้าวไกลเพื่อชาวไทยทั่วหล้า2022-12-13T11:02:55+07:00