สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสร้างสรรค์งานศิลป์ สู่เครื่องประดับอัญมณีสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับเชิญจาก บริษัท แอสปรี ลอนดอน สหราชอาณาจักรให้ร่วมเป็นนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งการออกแบบเครื่องประดับแต่ละชิ้นเกิดจากการทำภาพร่างกว่าหลายร้อยแบบ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการทำงานศิลปะด้านงานออกแบบเครื่องประดับ โดยทรงสร้างสรรค์ภาพของดอกไม้นานาพรรณ สร้างสีสัน และจัดองค์ประกอบภาพให้มีความหลากหลาย มีลวดลายและเรื่องราวที่สื่อความหมาย อันลึกซึ้งถึงผู้ใช้มากกว่าการคิดแค่เป็นเครื่องประดับ

ทรงมีพระดำรัสถึงงานออกแบบเครื่องประดับ ความตอนหนึ่งว่า “เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากต้นแบบภาพวาด ซึ่งทำให้คิดถึงแนวทางการพัฒนาผลงานศิลปะของตนให้เติบโต หรือปรับเปลี่ยนเป็นงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการอื่น ๆ อีกทั้งได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเฉพาะตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าได้นำความรู้ทางความคิดสร้างสรรค์ไปใช้พัฒนาต่อยอดกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2022-12-13T10:11:14+07:00