ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัยย่านซอยกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัยย่านซอยกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนงานราชการจังหวัดในพื้นที่ ประสานความร่วมมือช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

2022-12-13T09:38:45+07:00