สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ทรงติดตามความคืบหน้าการ​เตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (Thailand Biennale,Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการส่วนพระองค์วันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (Thailand Biennale, Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​

การนี้ ทอดพระเนตรผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นผลงานชุดใหม่ที่ทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานนี้ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลป์ขององค์ “สิริศิลปิน” รวมถึงผลงานประติมากรรมและศิลปกรรมของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่คณะผู้จัดงานฯ ได้นำมาจัดแสดงไว้ ณ พื้นที่อาคาร ๑ และอาคาร ๒ หอศิลป์พิมานทิพย์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 จะจัดขึ้นในพื้นที่ ๓ แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย และ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนนครราชสีมา ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ​ ในวันที่​ ๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๔

โอกาสนี้​ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ​ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด​ ด้วยทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่​ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา​ เฝ้ากราบทูลรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา​และรับพระราชทานถุงยังชีพ​ จำนวน​ ๕๐๐ ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย​ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา​ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

จังหวัดนครราชสีมา​ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านและจากพายุ​ “เตี้ยนหมู่” ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่​ รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง​ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง​ ในวันที่​ ๑๖-๑๗ ตุลาคม​ ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้​ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย​ รวม​ ๑๒ อำเภอ​ ๕๘ ตำบล​ มีประชาชนได้รับผลกระทบ ๗,๔๐๓ ครัวเรือน

2022-12-15T10:05:27+07:00