“ ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน ” ART IS AN INSTRUMMENT TO REFINE HUMAN’S LIFE.“ ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน ”ART IS AN INSTRUMMENT TO REFINE HUMAN’S LIFE.

พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
✨ บรรยากาศโต๊ะทรงงานศิลปะของ “องค์สิริศิลปิน” ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หนึ่งในสถานที่จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานทั้งจากศิลปินในประเทศไทยและจากศิลปินนานาชาติ ให้คุณมาร่วมชื่นชมผลงานได้ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 🕊
🏰หอศิลป์พิมานทิพย์เปิดให้เข้าชมทุกวัน
⏰เวลา 09.00 -16.30 น.
📜ค่าบัตรเข้าชม 150 บาทต่อท่าน (รับแก้วหรือเข็มกลัดลายภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นของที่ระลึก)
👦🏻เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 👨🏻‍🦳ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี!
🎉 รายได้ค่าเข้าชมสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0937287563
📍แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/nfVU5ZQsdywPJZtSA

2022-12-09T13:47:42+07:00