ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ สนามกีฬากลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต20 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ สนามกีฬากลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันแรก

สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 154 ราย แบ่งเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน 55 ราย ระบบจักษุ จำนวน 23 ราย ระบบประสาท จำนวน 23 ราย ตรวจสุขภาพ จำนวน 18 ราย และระบบทางเดินอาหาร จำนวน 11 ราย มีผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 19 ราย การนี้ได้รับผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย โดยหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นี้

2022-12-15T09:56:03+07:00